Kategoriarkiv: Att tänka på

Viktiga tips att tänka på när ni skriver

Här kommer två väldigt viktiga saker att tänka på när ni skriver prov. För det första, läs uppgiften ordentligt. Se till att ni vet vad frågeställningen är och att ni svarar på just den frågeställningen. Det har varit gånger då … Läs mer

Publicerat i Att tänka på, Inför ämnesprovet i Religionskunskap | Lämna en kommentar

Att tänka på: Resonemang om vad

I kursplanen för Religionskunskap står det att eleven ska kunna föra resonemang om: likheter och skillnader (d v s jämförelse) inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar sambandet hur religioner påverkas av och påverkar samhälleliga förhållanden och skeenden (t … Läs mer

Publicerat i Att tänka på, Inför ämnesprovet i Religionskunskap | Lämna en kommentar

Att tänka på – Att föra ett resonemang

I kursplanerna står det att eleven ska föra ett resonemang om olika saker. Det handlar om att eleven ska framföra egna tankegångar utifrån det man studerar. Resonemangen bedöms som  enkla och till viss del underbyggda utvecklade och relativt väl underbyggda … Läs mer

Publicerat i Att tänka på, Inför ämnesprovet i Religionskunskap | Lämna en kommentar

Att tänka på – Kunskaper om

I kursplanerna trycks det ofta på resonemangen, och de underbyggda resonemangen (de egna tankegångarna som förklaras/motiveras med hjälp av faktakunskaper). Faktakunskaperna, d v s kunskaper om någonting, är dock otroligt viktiga, annars blir det bara ”tomma” resonemang. Vad är det … Läs mer

Publicerat i Att tänka på, Inför ämnesprovet i Religionskunskap | Lämna en kommentar