Åk 9 – Aktuellt arbetsområde

Arbetsområde: 1900- och 2000-talet

Vi ska nu läsa om viktiga historiska händelser under 1900- och 2000-talet och hur dessa har påverkat/påverkar oss idag. Vi kommer att läsa om de två världskrigen och tiden mellan dessa då det var en ekonomisk berg- och dalbana. Vi kommer även att läsa om tiden efter krigen som till stor del präglades av det kalla kriget.

Kunskaper/förmågor

När vi arbetar med detta arbetsområde kommer vi bl a att få kunskaper om:

 •  Första världskriget och dess orsaker och konsekvenser
 • Ryska revolutionen och dess orsaker och konsekvenser
 • Mellankrigstiden, vad som hände i världen under denna period
 • Andra världskriget och dess orsaker och konsekvenser
 • Förintelsen
 • Efterkrigstiden, kalla kriget samt viktiga händelser och skeenden under denna period (Israel/Palestina, Berlinmuren, Kubakrisen m m)

Vi kommer även att utveckla vår förmåga att:

 • Resonera om orsaker till och konsekvenser
 • Dra slutsatser om människors levnadsvillkor
 • Vara källkritiska och föra källkritiska resonemang

Arbetsområdets uppdelning

Arbetet kommer att vara uppdelat i två huvuddelar.

Del 1

Denna del kommer att handla om världskrigens tid, d v s första världskriget, ryska revolutionen, mellankrigstiden samt andra världskriget.

Vid denna del kommer vi att arbeta med uppgifter till historieböckerna, genomgångar samt någon film.

Del 2

Denna del kommer att handla om efterkrigstiden, kalla kriget samt olika konflikter och viktiga händelser.

Vid denna del kommer vi att tillsammans gå igenom kalla kriget och några viktiga händelser under efterkrigstiden. Sedan kommer vi att skriva enskilda arbeten där vi får fördjupa oss om någon viktig händelse/konflikt.

 

Hur visar vi kunskaper

Kunskaper kan vi visa hela tiden. Vi kommer även att ha:

 • Några små, korta, oförberedda kunskapskontroller
 • Ett skriftligt förhör om världskrigens tid (Del 1)
 • En skrivuppgift om någon viktig händelse, skeende eller liknande (Del 2)

Vad kommer att bedömas?

Detta arbetsområde berör flera SO-ämnen, huvuddelen av bedömningen kommer dock att vara i ämnet historia.

Det vi kommer att titta på vid bedömningen är:

 • Våra kunskaper om tidsperioden (viktiga händelser, skeenden, personer) samt vår förmåga att resonera om orsaker och konsekvenser
 • Vår förmåga att dra slutsatser om levnadsvillkor
 • Vår förmåga att resonera om hur historia har, och kan, användas i olika sammanhang
 • Vår förmåga att resonera om källors trovärdighet och relevans

 

Från kursplanen

Arbetsområde berör bl a följande kunskapskrav i ämnet Historia

Eleven har grundläggande/goda/mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda/utvecklade och relativt väl underbyggda/välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.

 Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda/utvecklade och relativt väl underbyggda/välutvecklade och väl underbyggda  slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda/utvecklade och relativt väl underbyggda/välutvecklade och väl underbyggda  resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda/utvecklade och relativt väl underbyggda/välutvecklade och väl underbyggda  resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften,

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s